Yıkama Talimatları

   
YIKAMA SEMBOLLERİ


Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Normal


Ürün, bu amaç için yapılmış bir makinede en
sıcak su ile, detarjan veya sabun

kullanılarak yıkanabilir ve çalkalama
yapılabilir.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Soğuk


Başlangıç suyu sıcaklığı 30C veya 65F ile
85F'ı geçemez.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Ilık


Başlangıç suyu sıcaklığı 40C veya 105F'ı
geçemez.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Sıcak


Başlangıç suyu sıcaklığı 50C veya 120F'ı
geçemezYıkama Talimatı


Makine Yıkama, Sıcak


Başlangıç suyu sıcaklığı 60C veya 140F'ı
geçemez.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Sıcak


Başlangıç suyu sıcaklığı 70C veya 160F'ı
geçemez.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Sıcak


Başlangıç suyu sıcaklığı 95C veya 200F'ı
geçemez.Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Ütüsüz


Ürün, düşük sıkma yapılmadan önce soğuk
çalkalama yapılarak veya soğutularak,

ütüsüz saklamaya ayarlı olarak makinede
yıkanabilir.


 Yıkama Talimatı


Makine Yıkama, Hafif ve Hassas


Hassas parçalar için ürün makinede hafif
çalkalama ve/veya düşük zamana ayarlı

olarak yıkanabilir.Yıkama


Elde Yıkama


Ürün su, deterjan veya sabun kullanarak ve
hafif el hareketleriyle elde yıkanabilir.Yıkama


Yıkanmaz


Ürün hiçbir işlem ile güvenli olarak
yıkanamaz. Genellikle kuru temizleme
talimatı

ile birlikte bulunur.

   


AĞARTMA SEMBOLLERİYıkama


İhtiyaç Duyulduğunda Ağartma


Yıkama prosesinde her türlü ticari ağartıcı
kullanılabilir.Yıkama


Gerek Duyulduğunda Klorsuz Ağartma


Yalnızca klorsuz, renkliler için olan
ağartıcılar ile yıkama yapılabilir. Klorlu
ağartıcı

kullanılamaz.Yıkama


Ağartma Yapılmaz


Ağartıcı ürünler kullanılamaz. Bu giysinin
solmazlığı yada yapısal olarak ağartıcılara

karşı direnci yoktur.

     
   


KURUTMA SEMBOLLERİYıkama Talimatı


Kurutma
Makinesi, Normal


Mümkün olan en
sıcak ısı ayarıyla muntazaman bir kurutma
makinesinde

kurutulabilir.Yıkama Talimatı


Kurutma
Makinesi, Normal, Düşük Isı


Düşük ısı
ayarının en fazlasıyla muntazaman bir
kurutma makinesinde kurutulabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutma
Makinesi, Normal, Orta Isı


Orta ısı
ayarının en fazlasıyla muntazaman bir
kurutma makinesinde kurutulabilir.Yıkama Talimatı


Kurutma
Makinesi, Normal, Yüksek Isı


Yüksek ısı
ayarının en fazlasıyla muntazaman bir
kurutma makinesinde kurutulabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutma
Makinesi, Normal, Isı Yok


 Isı
olmadan veya yalnızca hava sirkülasyonu
ayarında muntazaman bir kurutma

makinesinde kurutulabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutma
Makinesi, Normal, Ütü İstemez


 Bir
kurutma makinesi yalnızca ütü istemez
ayarında muntazaman kullanılabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutma
Makinesi, Hafif


Bir kurutma
makinesi yalnızca hafif ayarında muntazaman
kullanılabilir.Yıkama Talimatı


 Makinede
Kurutulmaz


Bir kurutma
makimesi kullanılamaz. Genellikle başka bir
kurutma metodu sembolü

ile birlikte bulunur.Yıkama Talimatı


 Telde
Kurutma


Nemli giysiyi
içerde veya dışarda tele veya başka bir yere
asılarak kurutulmalıdır.Yıkama Talimatı


Sıkmadan
Kurutma


Damlayan yaş
giysiyi içerde veya dışarda, tele veya başka
bir yere elle

düzeltmeden olduğu gibi as.Yıkama Talimatı


 Sererek
Kurutma


Kurutmak için
yatay olarak ser.Yıkama Talimatı


Gölgede Kurutma


Genellikle suyu
sıkılmadan veya elle asarak kurut. Güneş
ışığından koruyarak kurut.

   


WRING SEMBOLÜYıkama Talimatı


Sıkma Yapılmaz


Sıkma Yapılmaz

   


ÜTÜ SEMBOLLERİYıkama Talimatı


 Ütü, Her
Sıcaklık, Buharlı veya Kuru


Düzenli ütü
gerekli olabilir ve mümkün olan her ısıda,
buharlı veya buharsız ütü

yapılması kabul edilebilir.Yıkama Talimatı


Ütü, Düşük


Düzenli
ütüleme, buharlı yada yalnızca düşük ısıda (
110C, 230F ) yapılabilir.Yıkama Talimatı


Ütü, Orta


Düzenli
ütüleme, buharlı yada yalnızca orta ısıda (
150C, 300F ) yapılabilir.Yıkama Talimatı


 Ütü,
Yüksek


Düzenli
ütüleme, buharlı yada yalnızca yüksek ısıda
( 200C, 290F ) yapılabilir.Yıkama Talimatı


Buhar
Kullanılmaz


Buharlı ütüleme
giysiye zarar verecektir, fakat önerilen ısı
ayarında da düzgün

kuru ütüleme kabul edilebilir.Yıkama Talimatı


Ütü Yapılmaz


Bir ütü ile
düzeltme yapılamaz parça.

   


KURU TEMİZLEME SEMBOLLERİYıkama Talimatı


Kurutemizleme


 Her türlü
çözücü ile kurutemizleme yapılabilir.
Genellikle uygun kurutemizleme

yöntemindeki diğer kısıtlamalarla
kullanılır.Yıkama Talimatı


Kurutemizleme,
Her Türlü Çözücü


Yalnızca petrol
bazlı çözücülerle kurutemizleme yapılır.
Genellikle diğer

kısıtlamalarla kullanılır.Yıkama Talimatı


Kurutemizleme,
Yalnızca Petrol

Bazlı Çözücüler


 Trikloretilenden
başka her solventle kurutemizleme güvenle
yapılabilir.Yıkama Talimatı


Kurutemizleme,
Kısa Program


A, P, veya F
çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.Yıkama Talimatı


Kurutemizleme,
Düşük Nem


 A, P,
veya F çözücü tanımlamalarıyla
kullanılabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutemizleme,
Düşük Isı


A, P, veya F
çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.Yıkama Talimatı


Kurutemizleme,
Buharsız


A, P, veya F
çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.Yıkama Talimatı


 Kurutemizleme
Yok


Giysi ticari
kurutemizleme yapılamaz.